U W A G A

Strony portalu EroHit.pl zawierają prywatne ogłoszenia towarzyskie
o charakterze jednoznacznie erotycznym,
wraz z fotografiami i opisami osób z terenu całego kraju.

Dostęp do ogłoszeń jest bezpłatny.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które w świetle prawa polskiego
są pełnoletnie - legalny wstęp do treści portalu mają zatem jedynie Ci,
którzy ukończyli 18. rok życia.

Wchodząc na strony EroHit.pl oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią,
masz świadomość charakteru zawartości portalu, w pełni je akceptujesz,
i chcesz je przeglądać z własnej i nieprzymuszonej woli.

Serwis EroHit.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za prawdziwość Twojego oświadczenia.
Wchodzę
Opuszczam stronę